Det er veldig kjekt med stor aktivitet i hallen, men det krev også dugnadsinnsats.

Instruks for billettering

  • Kun vipps i billettluka i resepsjonen.
  • Ei loddbok (forskjellig farge) for kvar prisklasse, t.d. ein farge for vaksen, og ein farge for born/student.
  • Ei loddbok av kvar farge leggast også i kiosken. Denne nyttar dei til billettering av dei som betalar med kort eller kontantar. Desse loddbøkene merkast «kasse», for å skilje mellom salg i kiosken og salg i billettluka/Vipps.
  • I permen ligg eit eige skjema «oppgjerskjema for billett med vipps» På dette skjema noterer ein antal personar som går til kiosken for å kjøpe billett der. På denne måten har vi kontroll på om der vert mykje svinn. Vi skriv også ned antal billetter solgt på vipps (tel opp loddbøkene)og skriv ned sum på solgte vipps-billetter i oppgjerskjema.
  • Ta med dette skjema til kiosk og legg ved i utfylling av oppgjerskjema der.
  • Ta med «Oppgjerskjema Kiosk/billett» til kiosken og legg på benken. Signer før avreise.
  • Dersom nokon har kjøpt sesongkort. Skriv ned namn på desse, slik at dei får utlevert sesongkort ved eit seinare høve.

Husk å henge opp plakater (prisliste/vippsinfo) i resepsjonsvindauget. Plakater merka «billett» med ei pil➡️, hengast på spritdispensarane ved utgangsdør.