Instruks for sekretariat

Før kamp:

 • Sette fram og gjere klart sekreteriatbord og klokker/data – Sekreteriatbord/stolar (rom 196) klokke ligg i skapet i resepsjonen
 • Ta med koffert med sekreteriatutstyr – Sjekk at nettbrettet er opplada/evt treng lading
 • Sette fram sprit på sekreteriatbordet – Ligg i skapet i resepsjonen
 • Sette fram mopp til evt tørking/mopping av bana – Står på Reinhaldsrom (rom 144)
 • Sette fram innbyttarbenkar
 • Sette fram måla – Er i gangen bak bana
 • Evt feste nedfelt tverrliggar – er på handball-lageret (rom 163)
 • Evt ta ned/opp ballnetting bak mål og skillevegg – Gjerast i skapet ved tribunene mot ung.skulen. Skapet låsast opp med arr.nøkkel. Rettleiing heng over skapet.
 • Sjå rettleiing for føring av kamphendingar i LIVE admin på handballforbundet sine sider


Under kamp:

 • Ansvar for sekreteriatoppgåver
 • Sprite timeoutkort i pause av kamp og mellom kampar


Etter kamp:

 • Vaske bord og kont.punkt ved behov
 • Sette på plass dei reine benkane ved arr.slutt – citrus-spray fjerner klister. Ligg i vasketralla. Spray på og vask over med såpe og vatn ved behov
 • Reingjere og sette tilbake utstyret til sekreteriatet, Koffert og klokkeboks  – Sekreteriatbord/stoler på lager (rom 196) Koffert og klokke leggast tilbake i skap i resepsjonen
 • Sette på plass måla – Etter siste kamp på bana, enten det er bane A eller B
 • Legge tilbake nedfelt tverrliggar – handball-lageret (rom 163)
 • Rydde tribune og tøme boss ved behov
 • Sette på plass mopp og henge brukt mopp/mopper over vasken


Uavhengig av kven som har arr.ansvar denne dagen, skal dei som sit i sekreteriatet klargjere bana før første kamp og rydde etter siste kamp. Sjekk om du har første og/eller siste kamp på di bane!