Trivsel

Volda HK skal stå for eit trygt og godt miljø og viserespekt overfor alle i klubben, samt motstandarar og dommarar. Volda-frosken sine positive eigenskapar skal dyrkast.

Entusiasme

Pågangsmot, optimisme og kraft der vi inspirerar kvarandre på vegen Mot eigne og felles mål

Toppen

Alle jobbar mot sin topp ut frå sine forutsetningar. Klubben skal legge til rette for både bredde- og toppidrett, då topp gir bredde og bredde gir topp

 

Les hele klubbens presentasjon om strategi i vedlagt PDF under.