Dagleg leiar og kasserar: Hilde Karin Berg
E-postadresse: post@voldahandball.no
Mobiltelefon: 95868713 
Kontonummeret til klubben er: 3991 51 33189

Post: Postboks 68, 6101 Volda

Besøksadresse: Elvegata 7, 6100 Volda

Organisasjonsnummer: 989846973