Dagleg leiar og kasserar: Hilde Karin Berg
E-postadresse: post@voldahandball.no
Mobiltelefon: 95868713 
Kontonummeret til klubben er: 3991 51 33189