August  
September Handballskule + oppstart treningar
Oktober Dugnad: Toalettpapir – sal v. 40/41 og utdeling v. 42 + handballfritidsordning i haustferien
November Dugnad: Lotteri/loddsal v. 48/49
Desember Laga bestemmer kor langt ut i desember dei vil ha treningar. Juleavslutning lagvis?
Januar Treningane startar etter jul
Februar Minihandballtrunering i Volda (eventuelt slutten av januar) + handballfritidsordning i vinterferien
Mars Dugnad: Toalettpapir – sal tidleg i mars og utdeling medio/slutt mars. (+ trunering/cup?)
April Dugnad: Lotteri/loddsal rundt påske (+ turnering/cup?)
Mai Trening ut mai. (+ turnering/cup?)
Juni  Trening om laget ynskjer det.