Informasjon til føresette på minihandball (6-9 år)

Informasjon til føresette på juniorhandball (10-18 år)

Kontingentar i Volda handballklubb

Bli medlem i Volda Handballklubb

Køyring til og frå seriekampar

Lisens (frå 13 år), forsikring og skademelding

Storleik på handball

Lenke til aktivitetskalender/årshjul alle lag

Foreldrevettreglar