I god tid før kampstart

Før ein skal ha sekretariatansvar kan det vere lurt å sette seg inn i korleis klokka fungerer og korleis ein fyller ut digital kamprapport (live-rapport). Ta kontakt med arrangementsansvarleg om noko er usikkert, eller om nokon treng opplæring.

Sekretariat skal bestå av 2 funksjonærar som skal stille 1 time før kampstart. Ein skal styre klokka og ein skal føre kamprapport live på nettet.

Før kampstart skal fylgjande vere på plass og i orden:

 • Bord og benkar
 • Klokke
 • Kulepennar
 • Elektronisk kamprapport
 • Meldingsskjema for skade - elektronisk
 • Innbyttarbenkar til begge lag
 • Sette på plass måla
 • Sjå til at garderobane er ryddige
 • Kost over bana ved behov
 • Henge opp nett bak mål
 • 10 og 11--årskampar: Montere overliggarar på måla

Sekretariat skal også ønske dommarar velkomne til hallen og syne dei til tildelt garderobe. Det er lurt å notere ned namn og kode på trenarar og dommarar før kampen, slik at det går raskare å signere kamprapport etterpå. 

Under kampane

Kamprapporten skal førast elektronisk på PC og pc ligg i svart veske i garasjen.  Der er kopi av blanke papirrapportar i permen i sekretariatskapet i garasjen. Eigen prosedyre på elektronisk rapport.  

Begge funksjonærane er ansvarleg for å følgje nøye med på kva som skjer på bana, kven som scorar, kven som får gule kort og utvisningar, ”time out” og stopp av tid. Det kan være lurt å seie nummeret på spelaren som skårar, får advarsel osb. høgt til kvarandre. 

Etter kampane

Signér elktronisk (på PC) liverapporten etter at dommarane har godkjent den.

Det skal ryddast i hallen og garderobane etter siste kamp. Alt boss skal i bossbøttene. Sekretariat skal hjelpe kioskvaktene med rydding.  Klokke og perm skal låsast inn i sekretariatskapet og bord og benkar skal settast tilbake der dei stod.

Litt til

Alle foreldre har ansvar på å stille på dugnad for klubben under kamparrangement.

- Det er bestemt at foreldre som sit i styret i VHK og foreldre som er hovudtrenar for eit lag, kan be  seg fri frå desse dugnadane.

- Den som sit i sekreteriatet og kioskteamet skal sleppe ordinære kioskvakter, men skal levere kake og svelerøre på lik linje med kioskvaktene.