Alle spelarar sel lodd og dopapir i løpet av sesongen. Eit loddsal og eit papirsal om hausten, og det same om våren.
Krav til antal selde lodd og pakkar med dopapir vil stige etter
kvart som spelaren vert eldre. Spelarar på 16-årslag og seniorlag
må også delta på varetellingar og andre dugnadar i/for
klubben.

Laga f.o.m. g10/j10 får 2-4 helgar i løpet av sesongen der dei har
ansvar for drift av kiosken i hallen.
F.o.m. G12/J12 får laga også ansvar for sekretariat 2-4 helgar i
løpet av sesongen.

Dugnad i form av køyring til og frå kampar / turneringar.