Produkta vi sel er:

 

- sekkar med toalettpapir (7 x 6 (42) rullar), Tork Soft Conventional Toilet Roll 3 Ply kr 350,-  
- sekkar med tørkepapir (6 x 4 (24) rullar ), Tork Extra Absorbent Kitchen Roll kr 350,-

Vår salsansvarlege tek seg av bestillinga di direkte. Det einaste du treng å gjere er å legge igjen informasjon ved å følge lenka til bestillingsskjemaet vårt:

https://forms.gle/p9WbrCcJidK87GZKA

Volda Handball tilbyr kjøp av toalett- og tørkepapir enten ved bruk av Vipps, betaling via nettbank, eller bruk av bankkort (Voldahallen på kampdag). Bedrifter tilbyr vi også å betale gjennom faktura, for å kunne utgiftsføre dette. Då slepp de også meirverdiavgift på kjøpet.

Sekkane vert levert på døra i området Ørsta/Volda, eller kan hentast, etter avtale, i våre klubblokale i Elvegata 7, 6100 Volda.

 

Takk for at du støttar Volda handball!