Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på Årsmøtet, må sendast styret seinast 08.03.2020 til Volda Handballklubb, Postboks 86, 6101 Volda og/eller post@voldahandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli lagt fram for medlemane seinast 11.03.2109 på heimesida til Volda Handballklubb www.voldahandball.no

For å ha stemmerett må ein medlem ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarheit, forslagsrett mv., sjå idrettslaget si lov § 5 til § 8.


Velkomen til Årsmøte!

Med venleg helsing

Styret