Stad: Nettbasert.

 

https://hivolda.zoom.us/j/64508334114?pwd=aWRud1JzVllIQ3Q1TTk0QjZLTkltZz09

 

Meeting ID: 645 0833 4114

 

 

Saker:
1)Gjere følgjande val:
a) Kontrollutval med 2 medlemmer og 1 varamedlem
b)Valkomité med leiar, tre medlemmer og éin varamedlem