Til medlemane i Volda Handballklubb

27.02.2018 Volda

Årsmøtet vert helde på Klubblokalet i Elvegata 7,  onsdag 21.03.2018 kl. 20.00.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 07.03.2018 til Volda Handballklubb, Postboks 86, 6101 Volda og/eller post@voldahandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli lagt fram for medlemane seinast 15.03.2108 på heimesida til Volda Handballklubb www.voldahandball.no.

For å ha stemmerett må eit medlem ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarheit, forslagsrett mv., sjå idrettslaget si lov § 5 til § 8.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing,

Styret