I mange år har Volda handball hatt eit svært godt samarbeid med mediestudentane ved høgskulen i Volda. I år er det mellom anna desse studentane som får denne nyttige erfaringa med live-produksjon, frå venstre: Jonas Løken Estenstad, Christine Breivik Øen og Espen Langeveld. Ikkje tilstades: Aksel Hallan Halmøy, Vemund Rognstad, Jenny Førland, Joachim Remvik og Rasmus Lie.

 

Publisert 15. september 2020