Vi ber alle om å lese handballforbundet sin rettleiar for smittevern: https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementer-treningsareal-og-garderober#arrangementer-og-samling-i-grupper

Nye retningslinjer medfører at vi må ha endå større fokus på totalt antal personar i hallen, og vi håpar laga og tilhøyrande supportarar har forståing for dette. 

Smittevern

 • Personar som ikkje er friske/har symptom på forkjølelse har ikkje tilgong i Voldahallen
 • Husk god handhygiene gjennnom heile dagen
 • Vis omsyn og hald avstand!
 • Utanfor bana gjeld 1-metersregelen for alle
 • Kontaktfri betaling med Vipps

 

Voldahallen er liten og nye retningslinjer gjer at vi kan ha totalt 50 personar i hallen utanom dommarar, lagleiarar og arrangørar. For at arrangement skal effektivt gjennomførast anbefaler Region Nord at små hallar gjennomfører arrangement utan tilskodarar. Til gjengjeld kan kvart lag ha med 4 personar i støtteapparatet, som då sit på benken under kamp. For bortelaget er tanken at desse nyttast som sjåførar.

Tribuna i Voldahallen vil vere oppdelt i 4 soner som laga oppheld seg i før kamp. Sitjeplassane er oppmerka med gul tape. Det er ikkje høve til å sitje på første benk.

Garderobene er stengt.

 

Vi oppmoder laga å fylgje anbefalingane frå Regionen

 • J/G11-J/G14 – 12 spelarar, men anbefaler 10 spelarar
 • J/G16-J/G20 – 14 spelarar, men anbefaler 12 spelarar

For å oppretthalde kravet om totalt 50 personar i hallen, er det viktig at alle bidreg gjennom å opphalde seg i hallen kun naudsynt tid. Alle laga forlet hallen raskt etter kampslutt.

Om alle bidreg greier vi å få ei effektiv kampgjennomføring og raske skift mellom ulike lag.

 

Lagleiarar

 • Sørge for at alle held 1m avstand på innbyttarbenken og utanfor bana
 • Ta med sprit til eige bruk før, under og etter kamp.
 • Kvart lag kan ha med totalt 12 spelarar og 4 lagleiarar/sjåførar
 • Alle lag må sende lister med namn og tlf.nr på spelarar og/eller føresette (til dei under 18 år) samt lagleiarar/sjåførar. Elektronisk kamprapport er ikkje tilstrekkeleg.
 • Lister med namn og tlf.nr sendast til underteikna på E-post, dagen før kamp.

 

Spelarar/støtteapparat

 • Det vil vere framsett sprit på fellesområde i hallen
 • Alle lag får tildelt tribunesoner som dei skal opphalde seg i. Oppslag ved ankomst viser kva tidsrom og kva sone som skal brukast
 • Laga møter ferdig ombytta.
 • J15/16 og J20 møter tidlegast 50 min før kamp. Yngre tidlegast 30 min før kamp
 • Alle går inn hovudinngangen i hallen, og vert tilvist til tribunesone
 • Alle forlet hallen gjennom nødutgangen i hallen
 • Oppvarming til kamp kan gjennomførast i pausa i pågåande kamp for J15/16 og J20(utanfor målområdet). Alle lag i pausa mellom kampane (kvar sin banehalvdel).

 

Registrering

Alle lag leverer inn lister over dei som er med, til arrangør, ved inngangspartiet

 

Streaming av kamp

Kampane i Voldahallen vil verte Streama gjennom Joymo.

Link til kampen ligg på Fb-sida til Volda Handball. Ein betalar frå 29,-kr til 39,-kr.

 

Kiosk

Det er, innanfor smittevernreglementet, enkelt kiosksal i Voldahallen

 

Dersom det vert endringar i namn/tlf.liste som er sendt til underteikna MÅ dette informerast om og rettast på.

 

Med helsing 

Jill Skaar Hovde. 

Arr.ansvarleg

 

Publisert 15. oktober 2020, oppdatert 3. november 2020, oppdatert 11. november 2020, oppdatert 19. november 2020