Vi ber alle om å lese handballforbundet sin oppdaterte rettleiar for kamp og arrangement:

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/veileder-for-kamp-og-arrangement/

 

Nye retningslinjer per. 09.11.20 medfører at vi må ha enno større forkus på totalt antal personar i hallen. Vi har lov til å ha totalt 50 personar i Voldahallen. Arrangørar, støtteapparat og dommarar kjem utanom.

Jfr. Sonemøte 17.11.20 vart det anbefalt at vi ikkje har tilskodarar på kamp. Det er heller oppmoda til at laga har med maks antal i støtteapparatet (4 pers). For bortelag er dette tenkt til sjåførar. Kvart lag har med maks 12 spelarar. Slik kan vi ha 4 lag i hallen samtidig. Laga møter ferdig ombytta 30 min før kamstart, med unntak av J15/16 og J20 som kan møte 50 min før.

Det vert nytta 4 tribunesoner i hallen. 16 plassar på kvar sone. Desse skal nyttast av laga. Det er ikkje høve til å sitje på første benk.

Det vert hengt opp tribuneoppsett. Garderobene er stengt.

Alle skal forlate hallen gjennom nødutgangen i hallen straks etter kampslutt.

 

Generelt gjeld: 

 • Personar som ikkje er friske/ har symptom på forkjølelse har ikkje tilgong i Voldahallen. 
 • Husk god handhygiene gjennom heile dagen.
 • Vis omsyn og hald avstand! 
 • Utanfor bana gjelder 1-metersregelen for alle
 • Kontaktfri betaling med Vipps

 

Lagleiar: 

 • Passe på at spelarar og trenarar held 1 m avstand på innbyttarbenken og utanfor bana.
 • Levere inn liste over ALLE som er med på kamp.
 • Sørge for at laget oppheld seg der dei har fått tildelt plass.

 

Inngongskontroll/kiosk 2 personar: (ein i kiosk, ein på inngangskontroll)

  • Vi  ha oversikt/lister over alle som oppheld seg i hallen med namn og telefonnummer. Elektronisk kamprapport er ikkje lenger tilstrekkeleg.
  • Lagleiarane har fått beskjed om å levere lister på mail til underteikna. Kvart lag har lov til å ha med 12 spelarar og 4 lagleiarar/sjåførar.

 

 • Om det er behov for det, ligg det lister til utfylling i rosa perm på lageret. Ferdig utfylte lister skal leverast til arr.ansvarleg etter avtale.

 

  • Dei som er i kiosk må sørge for å overhalde alle smittevernsreglar. 
  • Vi bruker kiosken i gangen no når vi er så få personar i hallen samtidig.
  • Lage til bord i gangen for inngongskontroll. Vi må skrive ned namn og tlf.nr på dommarar og arrangørar/dugnad. Det vert ikkje selt billetter.
  • Setje fram sprit i gangen og i kioskluka/bill.bord. Store pumpeflaske med sprit står på lageret/kontoret til Volleyball. Mindre flasker står på lageret vårt.

 

 • De må også sørge for at 1 metersregel vert oppretthaldt i inngangspartiet.
 • Laga møter 30-50 min før kamp.

 

 • Kiosken vil få eit svært begrensa utval. Dette vil vere klargjort på førehand av kiosknemnda. De finn kioskvarer på lageret og kjøkkenet. Kaffi må lagast. Kun ein person skal ha ansvar for dette. Pass også på at ingen andre brukar kaffikannene - ikkje sjølvbetjening.

 

 • Før vaktbytte og ved arr.slutt skal alle kontakpunkt vere reingjorde, til dømes kaffitraktar/kaffikanner, kjøleskap, dørhåndtak etc. Vask over kioskbord/bill.bord regelmessig. Hugs også inngangsdøra og døropnaren.

 

 • Sjekke fellestoaletta gjennom dagen. Fylle på såpe/sprit/papir ved behov. Vask kontaktpunkt regelmessig. Krana på vasken, toalett og dørhandtak. Tøm bosset ved behov og ved arr.slutt.
 • Etter siste kamp i helga skal bord og kontaktpunkt vaskast, bossbøtter tømast og plakatar takast ned. Laminerte plakatar skal leggast i rosa perm på lageret.

 

Sekretariat 2 personar 

  • 1-meter mellom dei som sit i sekretariatet. 

 

 • Sette fram stolar til laga. Brukar dei istadenfor innbytterbenkar. Hugs 1m mellom stolene. Stolane står på lageret. Husk nok stolar mtp 4 lagleiarar/sjåførar
 • Mellom kampane og ved arr.slutt skal stolane vaskast.

 

  • Stolane settast tilbake på lageret ved arr.slutt.
  • Målstengene vaskast mellom kampane.

 

 • Må sørge for at Timeoutkort er sprita mellom kvar omgang og kvar kamp.

 

 • Må sprite tastatur og vaske benkeplater etc ved sekretariatsskifte og arr.slutt. 
 • Det må vere sprit på bordet, slik at laga/dommarar har dette tilgjengeleg.
 • Ha papir tilgjengeleg dersom det er behov for tørking på bana. Papiret skal kastast i boss etter bruk. Bruk papir frå dispensarane.
 • Legg klar og bruk eingongshanskar ved evt mopping. De finn dette på lageret i ei kasse på benken.

 

Hallvakt/reinhald, 2 personar 

 • Hallvaktene bruker gule vestar som de finn på lageret.

 

 • Ved inngongspartiet vert det hengt opp oppslag på kva lag som skal bruke kva sone på tribune. Arr.ansvarleg vil gjere klart dette før helga.

 

  • Tribunesonene er merka med sperreband og sitteplassane med gul tape. 16 plassar per sone. Ingen kan sitte på fremste benk.
  • Måla som står på tribuna må flyttast ut av hallen før kamp og innatt ved arr.slutt.
  • Lause benkar settast øverst på tribuna.

 

 • Oppvarmingssoner er merka i gangen ved garderobene. Delt av med to taper over golvet midt i gangen. Laga får halve gangen kvar til oppvarming(J16/16 og J20)

 

  • Laga kan bruke speleflata til oppvarming. Alle lag kan varme opp i pausa mellom kampane (kvar sin banehalvdel). I tillegg kan J15/16 og J20 varme opp i pausa i pågåande kamp (utanfor målområdet)
  • Tribunesone vaskast etter kvar kamp og når eit lag forlet hallen. 

 

 • Garderobene vaskast dersom der er dommarar som brukar dei. Gjeld berre dommarar for J15/16 og J20
 • Ved arr.slutt skal bossbøttene tømast i dommer-garderobene.
 • Gjer dykk kjent med tribuneoppsettet. Der er tidspunkt for vask markert.
 • Der er oppvaskhanskar som kan brukast ved vasking/reingjering på lageret. Husk å reingjere hendene før og etter bruk.

 

  • Diverse til reingjering finn de på lageret. Bøtter, grønnsåpe, klorin, tvoger, hanskar. Moppar er på vaskerommet inne i hallen. Ein kan bruke papir med klorinspray til å tørke over toaletta.

 

 • Etter siste kamp i helga, skal bossbøtter tømast, sonene på tribunene takast vekk og plakatar på garderobedører og i hall fjernast. Laminerte plakatar skal leggast i rosa perm på lageret.

 

 

Mvh. Jill Skaar Hovde (mob.nr 91119689)

Arr.ansvarleg Volda HK, Breidde

 

Publisert 15. oktober 2020, oppdatert 19. november 2020