For våre arrangement i Voldahallen har vi utarbeidd nye retningslinjer, etter dei nye krava om berre 50 personar i hall utan fastmonterte seter. Alle som skal vere med å arrangere, dommarar, foreldre, lagleiarar og trenarar bør sette seg inn i dei nye reglane for Voldahallen som det finn under Oppdatert koronainformasjon her: https://voldahandball.no/post/196