• Pga korona-restriksjoner er det bare plass til 200 publikum totalt. Ingen får komme inn ved å stille i klubbgenser ol.
 • Ingen slipper inn uten gyldig adgangsdokument (billett, står på liste som arrangør, dokument med godkjent adgang)
 • Hallen skal, etter retningslinjene, være stengt 2 timer før kampstart 1. divisjon. 
 • Hovedinngangen er åpen for publikum.
 • Publikum har adgang 60 minutter før kampstart.
 • Presse har egen inngang (se kart). 
 • Det er kun tillat med sitteplasser. Alle blir tilvist plass.
 • Det vil være spritdispensere satt inn ved alle innganger.
 • Vanlig kiosk
 • Fotografer vil bli tilvist plass.
 • Det blir ikke mulighet for NOEN å entre banen i pause.
 • Intervju med spillere og/eller trenere må skje etter at publikum er ute av hallen og med minimum 1. meters avstand.
 • Personell fra media som ønsker adgang til hallen må sende undertegnede e-post med navn og tlf nummer. Ved ankomst må de medbringe utskrift av e-postkorrespondansen med bent@ingebrigtsen.me

 

 

 

Publisert 13, januar 2021