Sjå video frå avslutninga til 7- og 8-åringane våre her: