Medan jentelaget deler seg i to og lyttar, forklarar Krzysztof Czelusta og viser med kroppen korleis øvingane skal gjerast.

Fem gongar i veka samlar fysioterapeuten frå Polen unge Volda-spelarar til spesialtrening med fokus på styrke, bevegelsar og koordinasjon.

Vi var fluge på veggen, og i denne videoreportasjen kan du sjå korleis treninga artar seg: