Ingvild Græsdal er vingspelar for Volda.

11: Ingvild Græsdal

Ingvild spelte tidlegare for Stranda, og blei ein del av 1.divisjonslaget for to år sidan. Ho er ein venstrehendt vingspelar, og har ein svært god fysikk. Ho er hurtig, og difor ofte å sjå i kontrasituasjonar. Ingvild er ein veldig talentfull spelar, med eit stort potensiale.