Info frå VCA ang. rigg til Voldabadet

Viktig informasjon til brukarane av Volda Campus Arena.
Grunnarbeidet til den nye symjehallen er no delvis starta opp.
o Framdriftsplan
• Rigg, peling, betongarbeid og grunnarbeid startar i desember.
• Sluttdato for prosjektet 16.10.2024
• Parkeringsplan vil bli nytta av entreprenør og avstengt
• Hovudinngang vert stengt i periodar, men usikkert når. Prosjektleiar følgjer opp dette i vidare dialog med VCA når ting nærmar seg.
• Kommunen har leigt arealet på Rotevasstomta til parkering. (Ny gruslagt parkeringsplass, rett over for Hans Strøm bygget)
Kort veg å gå mellom Brakkene og Høgskulebygget, til Volda Campus Arena, og hovudinngangen til Høgskulen.
• Kan bli noko trafikk på vestsida av VCA til varelevering.
• I sum blir riggområdet avstengt. Prøver å halde ope hovudinngang.

Parkeringsplassen kan nyttast helt til sperreveggane, er monterte.
Bruk også parkeringsplassen i kjellaren til VCA.

Beste helsing
Volda Campus Arena AS
Eldar Meek
Dagleg leiar
Tlf. 400 09 497
eldar.meek@voldacampusarena.no | www.voldacampusarena.no