Det er veldig kjekt med stor aktivitet i hallen, men det krev også dugnadsinnsats.

Instruksar for dugnad