Stå i kiosken, billettluka eller sitje i sekretariatet? Her finn du praktisk info om kva du skal gjere på ein dugnad i hallen.

Dei som skal stå i kiosk i Volda Campus Sparebank1 Arena, bør lese seg opp på instruksen for kioskvakt før du møter opp. Her finn du oversikt over dette.

Dersom du skal stå billettvakt, finn du instruksen her.

For deg som skal bidra i sekretariat, finn du instruksen her.

Og vit: Din innsats er heilt avgjerande for at vi som breiddeklubb skal få hjula til å gå rundt. Takk for at du stiller opp!